P/h/á h/o/ạ/i quan hệ tốt đẹp với Anh, dần hé lộ â/m m/ư/u của tổng thống Trump

Share & Comments