Tòa án cách ly các ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh để thẩm vấn

Share & Comments