Ông Đinh La Thăng xin xem xét bối cảnh tại tòa

Share & Comments